Kaikki myymämme timantit on hankittu laillisista lähteistä, jotka eivät ole osallisina konfliktien rahoituksessa ja noudattavat Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselmia. Vakuutamme, että myymämme timantit ovat konfliktivapaita perustuen henkilökohtaiseen tietämykseemme ja/tai kirjallisiin vakuutuksiin timanttiemme toimittajilta. 

 

Kaikki kivitoimittajamme noudattavat ns. Kimberleyn sopimuksen mukaista timanttien laillisen alkuperän selvitysprosessia (lue tarkemmin tästä esim. http://www.timantit.com/kimberley.asp), jonka mukaisesti kauppalaskuissa aina kaivoksesta alkaen vakuutetaan kivien olevan peräisin laillisesta lähteestä eikä konfliktialueilta tai niitä rahoittavilta tahoilta.

Raakatimantit yhteistyökumppaneillemme tulevat pääasiassa kolmelta suurimmalta timanttikaivostoimintaa harjoittavalta yhtiöltä, jotka ovat Anglo American yhtiön omistama DeBeers (timantteja Etelä-Afrikasta, Botswanasta, Namibiasta ja Kanadasta), RioTinto (timantteja pääasiassa Australiasta) ja Dominion Diamond Mines (timantteja Kanadasta). Jokaisella näistä on tarkat omat sisäiset ja asiakkailtaan vaadittavat eettiset ja kestävää kehitystä koskevat toimitaohjeensa (linkkejä alla), joita myös seurataan ja joista vuosittain raportoidaan. Ketju ulottuu myös meihin asti, olemme allekirjoittaneet noudattamaan DeBeersin ”Best Practice Principles” eettistä toimintaohjetta. DeBeers pyrkii myös aktiivisesti osallistumaan pienempien yksityisten timanttityöläisten olojen kehittämiseen perustamansa ”Diamond Development Initiative” –ohjelman myötä.

Meidän käyttämämme timanttihiomot ovat jäseniä  Responsible Jewellery Councilissa, joka pyrkii edistämään korualan eettisyyttä. Suurin yhteistyökumppanimme on myös jäsen YK:n Global Compact –ohjelmassa, joka on laatinut 10 eettistä, ihmisoikeudellista, ympäristöä ja korruption vastaista periaatetta joiden noudattamiseen jäsenet toiminnassaan sitoutuvat.

Halutessanne täyden varmuuden timantin alkuperämaasta, pystymme myös toimittamaan Kanadasta peräisin olevia timantteja, jotka kulkevat ns. Canada Mark -markkinointinimellä ja ovat merkittyjä tällä tunnuksella.

Näiden seikkojen ja kymmenien vuosien läheisen yhteistyön pohjalta toimittajiemme kanssa, meidän ei ole syytä epäillä, että toimittamiemme timanttien alkuperä tai eettisyys olisi kyseenalaista ja etteikö asian edistämiseen olisi perehdytty ja tehty kaikki mahdollinen oikeuden- ja omantunnon mukaisen kaupankäynnin varmistamiseksi.

Tässä vielä aihetta sivuavia muita linkkejä:

https://www.debeersgroup.com/building-forever/reporting

https://www.dtc.com/best-practice-principles

https://arcticcanadian.ca/responsibility/

http://www.riotinto.com/our-commitment-107.aspx

http://www.worlddiamondcouncil.org

 

Timanttien luokittelutodistukset

Tarkista timantin kansainvälisen
luokittelutodistuksen aitous näistä linkeistä:

GIA Reportcheck

HRD Antwerp Certificate Link

IGI verify your report

Timanttien alkuperä

Kaikki myymämme timantit on hankittu laillisista lähteistä, jotka eivät ole osallisina konfliktien rahoituksessa ja noudattavat Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselmia.

Lue lisää timanttien alkuperästä ja eettisyydestä

Kanadalaiset timantit