REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Timanttiala Oy, Y-tunnus 0664824-6
PL 37, 20201 Turku

2. Yhteyshenkilö

Marja-Sisko Kiuas

3. Rekisterin nimi

Timanttiala.fi verkkosivuston käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakkuuteen perustuvan suhteen hoitamiseen sekä tarjous- ja uutiskirjeiden lähettämiseen sähköpostitse, sekä muihin markkinointitarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

- nimi
- sähköposti
- timanttiala.fi verkkosivuston käyttäjätunnus
- Y-tunnus
- yrityksen nimi

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot timanttiala.fi verkkopalveluun rekisteröitymisen yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talous-alueen ulkopuolelle

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimalla tavalla, jos se on tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjärekisteriä säilytetään sähköisesti ja paperitulosteina. Sähköinen rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Tulosteina olevia henkilötietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitilassa, joka on lukittu ja jossa on hälytysjärjestelmä. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

9. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat käyttäjärekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyllä on oikeus esittää rekisterinpitäjälle pyyntö häntä koskevien tietojen virheellisyyden korjaamiseksi. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen häneen kohdistuviin markkinointitarkoituksiin. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 

TAKAISIN ETUSIVULLE